lilv_array = new Array; //08年12月23日利率下限(7折) lilv_array[1] = new Array; lilv_array[1][1] = new Array; lilv_array[1][2] = new Array; lilv_array[1][1][5] = 0.0403;//商贷 1~5年 4.03% lilv_array[1][1][10] = 0.0416;//商贷 5-30年 4.16% lilv_array[1][2][5] = 0.0333;//公积金 1~5年 3.33% lilv_array[1][2][10] = 0.0387;//公积金 5-30年 3.87% //08年12月23日利率下限(85折) lilv_array[2] = new Array; lilv_array[2][1] = new Array; lilv_array[2][2] = new Array; lilv_array[2][1][5] = 0.049;//商贷 1~5年 4.9% lilv_array[2][1][10] = 0.0505;//商贷 5-30年 5.05% lilv_array[2][2][5] = 0.0333;//公积金 1~5年 3.33% lilv_array[2][2][10] = 0.0387;//公积金 5-30年 3.87% //08年12月23日基准利率 lilv_array[3] = new Array; lilv_array[3][1] = new Array; lilv_array[3][2] = new Array; lilv_array[3][1][5] = 0.0576;//商贷 1~5年 5.76% lilv_array[3][1][10] = 0.0594;//商贷 5-30年 5.94% lilv_array[3][2][5] = 0.0333;//公积金 1~5年 3.33% lilv_array[3][2][10] = 0.0387;//公积金 5-30年 3.87% //08年12月23日利率上限(1.1倍) lilv_array[4] = new Array; lilv_array[4][1] = new Array; lilv_array[4][2] = new Array; lilv_array[4][1][5] = 0.0634;//商贷 1~5年 6.34% lilv_array[4][1][10] = 0.0653;//商贷 5-30年 6.53% lilv_array[4][2][5] = 0.0333;//公积金 1~5年 3.33% lilv_array[4][2][10] = 0.0387;//公积金 5-30年 3.87% //10年10月20日利率下限(7折) lilv_array[5] = new Array; lilv_array[5][1] = new Array; lilv_array[5][2] = new Array; lilv_array[5][1][5] = 0.04172;//商贷 1~5年 4.172% lilv_array[5][1][10] = 0.04298;//商贷 5-30年 4.298% lilv_array[5][2][5] = 0.035;//公积金 1~5年 3.5% lilv_array[5][2][10] = 0.0405;//公积金 5-30年 4.05% //10年10月20日利率下限(85折) lilv_array[6] = new Array; lilv_array[6][1] = new Array; lilv_array[6][2] = new Array; lilv_array[6][1][5] = 0.05066;//商贷 1~5年 5.066% lilv_array[6][1][10] = 0.05218;//商贷 5-30年 5.218% lilv_array[6][2][5] = 0.035;//公积金 1~5年 3.5% lilv_array[6][2][10] = 0.0405;//公积金 5-30年 4.05% //10年10月20日基准利率 lilv_array[7] = new Array; lilv_array[7][1] = new Array; lilv_array[7][2] = new Array; lilv_array[7][1][5] = 0.0596;//商贷 1~5年 5.96% lilv_array[7][1][10] = 0.0614;//商贷 5-30年 6.14% lilv_array[7][2][5] = 0.035;//公积金 1~5年 3.5% lilv_array[7][2][10] = 0.0405;//公积金 5-30年 4.05% //10年10月20日利率上限(1.1倍) lilv_array[8] = new Array; lilv_array[8][1] = new Array; lilv_array[8][2] = new Array; lilv_array[8][1][5] = 0.06556;//商贷 1~5年 6.556% lilv_array[8][1][10] = 0.06754;//商贷 5-30年 6.754% lilv_array[8][2][5] = 0.035;//公积金 1~5年 3.5% lilv_array[8][2][10] = 0.0405;//公积金 5-30年 4.05% //10年12月26日基准利率 lilv_array[9] = new Array; lilv_array[9][1] = new Array; lilv_array[9][2] = new Array; lilv_array[9][1][5] = 0.0622;//商贷 1~5年 6.22% lilv_array[9][1][10] = 0.0640;//商贷 5-30年 6.4% lilv_array[9][2][5] = 0.0375;//公积金 1~5年 3.75% lilv_array[9][2][10] = 0.0430;//公积金 5-30年 4.3% //10年12月26日利率下限(7折) lilv_array[10] = new Array; lilv_array[10][1] = new Array; lilv_array[10][2] = new Array; lilv_array[10][1][5] = 0.04354;//商贷 1~5年 4.354% lilv_array[10][1][10] = 0.0448;//商贷 5-30年 4.48% lilv_array[10][2][5] = 0.0375;//公积金 1~5年 3.75% lilv_array[10][2][10] = 0.0430;//公积金 5-30年 4.3% //10年12月26日利率上限(1.1倍) lilv_array[11] = new Array; lilv_array[11][1] = new Array; lilv_array[11][2] = new Array; lilv_array[11][1][5] = 0.06842;//商贷 1~5年 6.842% lilv_array[11][1][10] = 0.0704;//商贷 5-30年 7.04% lilv_array[11][2][5] = 0.0375;//公积金 1~5年 3.75% lilv_array[11][2][10] = 0.0430;//公积金 5-30年 4.3% //11年2月9日基准利率 lilv_array[12] = new Array; lilv_array[12][1] = new Array; lilv_array[12][2] = new Array; lilv_array[12][1][5] = 0.0645;//商贷 1~5年 6.45% lilv_array[12][1][10] = 0.0660;//商贷 5-30年 6.6% lilv_array[12][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[12][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //11年2月9日利率下限(7折) lilv_array[13] = new Array; lilv_array[13][1] = new Array; lilv_array[13][2] = new Array; lilv_array[13][1][5] = 0.04515;//商贷 1~5年 4.515% lilv_array[13][1][10] = 0.04620;//商贷 5-30年 4.62% lilv_array[13][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[13][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //11年2月9日利率下限(85折) lilv_array[14] = new Array; lilv_array[14][1] = new Array; lilv_array[14][2] = new Array; lilv_array[14][1][5] = 0.054825;//商贷 1~5年 5.4825% lilv_array[14][1][10] = 0.0561;//商贷 5-30年 5.61% lilv_array[14][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[14][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //11年2月9日利率上限(1.1倍) lilv_array[15] = new Array; lilv_array[15][1] = new Array; lilv_array[15][2] = new Array; lilv_array[15][1][5] = 0.07095;//商贷 1~5年 7.095% lilv_array[15][1][10] = 0.0726;//商贷 5-30年 7.26% lilv_array[15][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[15][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //11年4月5日基准利率 lilv_array[16] = new Array; lilv_array[16][1] = new Array; lilv_array[16][2] = new Array; lilv_array[16][1][5] = 0.0665;//商贷 1~5年 6.65% lilv_array[16][1][10] = 0.0680;//商贷 5-30年 6.8% lilv_array[16][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[16][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //11年4月5日利率下限(7折) lilv_array[17] = new Array; lilv_array[17][1] = new Array; lilv_array[17][2] = new Array; lilv_array[17][1][5] = 0.04655;//商贷 1~5年 4.655% lilv_array[17][1][10] = 0.0476;//商贷 5-30年 4.76% lilv_array[17][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[17][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //11年4月5日利率下限(85折) lilv_array[18] = new Array; lilv_array[18][1] = new Array; lilv_array[18][2] = new Array; lilv_array[18][1][5] = 0.056525;//商贷 1~5年 5.6525% lilv_array[18][1][10] = 0.0578;//商贷 5-30年 5.78% lilv_array[18][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[18][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //11年4月5日利率上限(1.1倍) lilv_array[19] = new Array; lilv_array[19][1] = new Array; lilv_array[19][2] = new Array; lilv_array[19][1][5] = 0.07315;//商贷 1~5年 7.315% lilv_array[19][1][10] = 0.0748;//商贷 5-30年 7.48% lilv_array[19][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[19][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //11年7月6日基准利率 lilv_array[20] = new Array; lilv_array[20][1] = new Array; lilv_array[20][2] = new Array; lilv_array[20][1][5] = 0.0690;//商贷 1~5年 6.9% lilv_array[20][1][10] = 0.0705;//商贷 5-30年 7.05% lilv_array[20][2][5] = 0.0445;//公积金 1~5年 4.45% lilv_array[20][2][10] = 0.0490;//公积金 5-30年 4.9% //11年7月6日利率下限(7折) lilv_array[21] = new Array; lilv_array[21][1] = new Array; lilv_array[21][2] = new Array; lilv_array[21][1][5] = 0.0483;//商贷 1~5年 4.83% lilv_array[21][1][10] = 0.04935;//商贷 5-30年 4.935% lilv_array[21][2][5] = 0.0445;//公积金 1~5年 4.45% lilv_array[21][2][10] = 0.0490;//公积金 5-30年 4.9% //11年7月6日利率下限(85折) lilv_array[22] = new Array; lilv_array[22][1] = new Array; lilv_array[22][2] = new Array; lilv_array[22][1][5] = 0.05865;//商贷 1~5年 5.865% lilv_array[22][1][10] = 0.059925;//商贷 5-30年 5.9925% lilv_array[22][2][5] = 0.0445;//公积金 1~5年 4.45% lilv_array[22][2][10] = 0.0490;//公积金 5-30年 4.9% //11年7月6日利率上限(1.1倍) lilv_array[23] = new Array; lilv_array[23][1] = new Array; lilv_array[23][2] = new Array; lilv_array[23][1][5] = 0.0759;//商贷 1~5年 7.59% lilv_array[23][1][10] = 0.07755;//商贷 5-30年 7.755% lilv_array[23][2][5] = 0.0445;//公积金 1~5年 4.45% lilv_array[23][2][10] = 0.0490;//公积金 5-30年 4.9% //12年6月8日基准利率 lilv_array[24] = new Array; lilv_array[24][1] = new Array; lilv_array[24][2] = new Array; lilv_array[24][1][5] = 0.0665;//商贷 1~5年 6.65% lilv_array[24][1][10] = 0.0680;//商贷 5-30年 6.8% lilv_array[24][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[24][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //12年6月8日利率下限(7折) lilv_array[25] = new Array; lilv_array[25][1] = new Array; lilv_array[25][2] = new Array; lilv_array[25][1][5] = 0.04655;//商贷 1~5年 4.655% lilv_array[25][1][10] = 0.0476;//商贷 5-30年 4.76% lilv_array[25][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[25][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //12年6月8日利率下限(85折) lilv_array[26] = new Array; lilv_array[26][1] = new Array; lilv_array[26][2] = new Array; lilv_array[26][1][5] = 0.056525;//商贷 1~5年 5.6525% lilv_array[26][1][10] = 0.0578;//商贷 5-30年 5.78% lilv_array[26][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[26][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //12年6月8日利率上限(1.1倍) lilv_array[27] = new Array; lilv_array[27][1] = new Array; lilv_array[27][2] = new Array; lilv_array[27][1][5] = 0.07315;//商贷 1~5年 7.315% lilv_array[27][1][10] = 0.0748;//商贷 5-30年 7.48% lilv_array[27][2][5] = 0.0420;//公积金 1~5年 4.2% lilv_array[27][2][10] = 0.0470;//公积金 5-30年 4.7% //12年7月6日基准利率 lilv_array[28] = new Array; lilv_array[28][1] = new Array; lilv_array[28][2] = new Array; lilv_array[28][1][5] = 0.0640;//商贷 1~5年 6.4% lilv_array[28][1][10] = 0.0655;//商贷 5-30年 6.55% lilv_array[28][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[28][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //12年7月6日利率下限(7折) lilv_array[29] = new Array; lilv_array[29][1] = new Array; lilv_array[29][2] = new Array; lilv_array[29][1][5] = 0.0448;//商贷 1~5年 4.48% lilv_array[29][1][10] = 0.04585;//商贷 5-30年 4.585% lilv_array[29][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[29][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //12年7月6日利率下限(85折) lilv_array[30] = new Array; lilv_array[30][1] = new Array; lilv_array[30][2] = new Array; lilv_array[30][1][5] = 0.0544;//商贷 1~5年 5.44% lilv_array[30][1][10] = 0.055675;//商贷 5-30年 5.5675% lilv_array[30][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[30][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% //12年7月6日利率上限(1.1倍) lilv_array[31] = new Array; lilv_array[31][1] = new Array; lilv_array[31][2] = new Array; lilv_array[31][1][5] = 0.0704;//商贷 1~5年 7.04% lilv_array[31][1][10] = 0.07205;//商贷 5-30年 7.205% lilv_array[31][2][5] = 0.0400;//公积金 1~5年 4% lilv_array[31][2][10] = 0.0450;//公积金 5-30年 4.5% isNorth = "Y"; uvcode = ['UA-24140496-1','UA-24829808-1','UA-24830538-1','UA-24829808-2','UA-24830538-2']; uv_bid = '9'; var _dctc=_dctc || {}; _dctc._account=_dctc._account || uvcode; _dctc.isNorth = _dctc.isNorth || isNorth; _dctc.bid = uv_bid; (function() { var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.async = true; script.src = 'http://js.soufunimg.com/count/load.min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(script, s); })();

安徽快3计划

提前还款计算器

请您填写:
还款类型:
原贷款金额: 万元
原贷款年限:
利率:
第一次还款时间
预计提前还款时间 月 d = new Date(); for(var i = parseInt(d.getFullYear() - 7); i <= parseInt(d.getFullYear() + 30); i++ ){ document.tqhdjsq.tqhksjn.options.add(new Option(i, i)); } for(var i = parseInt(d.getFullYear() - 12); i <= parseInt(d.getFullYear()); i++ ){ document.tqhdjsq.yhksjn.options.add(new Option(i, i)); } document.tqhdjsq.yhksjn.value = d.getFullYear(); document.tqhdjsq.tqhksjn.value = d.getFullYear(); document.tqhdjsq.yhksjy.value = parseInt(d.getMonth()) + 1; document.tqhdjsq.tqhksjy.value = parseInt(d.getMonth()) + 1;
提前还款方式:
  一次提前还清
  部分提前还款 万元
处理方式:
  缩短还款期限,月还款额基本不变
  减少月还款额,还款期限不变
    
查看结果:
原月还款额:
原最后还款期:
已还款总额:
已还利息额:
该月一次还款额:
下月起月还款额:
节省利息支出:
新的最后还款期:
计算结果提示:
*以上结果仅供参考
房贷利率
公积金贷款利率(单位‰)
年限 1-5年 5-30年
2012.7.6后 4.00 4.50
商业贷款利率(单位‰)
年限 1-5年 5-30年
2012.7.6后(8折) 5.12 5.24
2012.7.6后(85折) 5.44 5.56
2012.7.6后基准 6.40 6.55
2012.7.6后(1.1倍) 7.04 7.25
版权所有 2010-2017 漳州房产网
北京快3 重庆彩票网 吉林快3走势 159彩票 北京28预测 山东群英会 内蒙古快3计划 江苏快3走势图 贵州快3计划 河北快3计划